Image firmy

V dnešní době je celkem běžné, že zaměstnanci jednoho podniku nebo společnosti nosí stejné firemní oblečení. Častokrát je potištěno i logem či názvem firmy.

Image firmy

Snad každý se již setkal s citací, že šaty dělají člověka. Není poté divu, že v současné době je celkem běžné, že existují různé druhy firemního dress code. Že by šaty dělaly firmu? V podstatě jsou to určitá pravidla, která si stanovuje vedení firmy. Tento soubor pravidel je trochu odlišný od podnikající osoby a zaměstnance společnosti. Zatímco podnikatel nebo jednatel společnosti dá přednost šarmantnímu obleku, tak zaměstnanci mají stejný firemní textil, který je založený na přísném dodržení určitého materiálu, barvy, stylů nebo dokonce potisku textilu. Má to samozřejmě své výhody.

  • Ihned se rozpoznají zaměstnanci společnosti.
  • Jednotný oblek a potisk textilu působí velmi uspořádaně a designově i dobře vypadá.
  • Jedná se rovněž i o efektivní reklamu, jelikož firemní textil je v podstatě nositelem vlastního motivu na textil, který reprezentuje danou společnost, pro kterou osoby pracují.

Zaměstnavatel poskytne veškerý firemní textil

Je pravdou, že není povinností zaměstnance, aby si sám na své náklady zařizoval potisk oblečení. Pokud firma nařizuje dress code, poté musí zařídit všechny náležitosti. Případně se domluvit na jiné realizaci, jak potisk textilu vyřešit. Pokud se jedná o jednotný oblek, poté není možné, aby si zaměstnanec nechal pořídit vlastní motiv na textil, ve kterém bude pracovat. Navíc firma objednává větší množství potisku textilu, tudíž za daleko výhodnějších podmínek.

Firemní textil jako firemní politika?

Můžete si myslet, cokoliv chcete, ale jedno je jisté, i odborníci se shodují na tom, že každá společnost by měla mít svůj firemní dress code s vlastním návrhem potisku textilu. V podstatě to může dokonce znamenat i jistou konkurenční výhodu a vlastní motiv na textilu zase určuje image samotné společnosti. Není poté divu, že zaměstnavatel skutečně má právo a může tak vyžadovat určitý způsob oblékání svých zaměstnanců. Na druhou stranu to musí každému jednotlivci vysvětlit, že pracuje pro tuto společnost a tudíž ji tímto firemním textilem a potiskem reprezentuje.